Miasto Szprotawa dokonało u przedstawicieli firmy Terra® zakupu konstrukcji kaskadowej. Decyzję o zakupie podjęto w celu upiększenia estetyki miasta oraz odpowiedniego zaaranżowania wejścia do miejskiego ratusza.

Andrzej Barylak Z-ca Kierownika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki i Środowiska w Szprotawie