Na początku miasto wyglądało ponuro, szaro w efekcie bardzo brzydko. 

Bogdan Bakalarz Burmistrz Lubska (2002-2014)